ประโยชน์ที่ได้จากการดื่มน้ำผลไม้คั้นสดเป็นประจำ

การดื่มน้ำผลไม้สดเป็นประจำ ทำให้ร่างกายมีสุขภาพดี แข็งแรง เพราะในผัก ผลไม้มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ทั้งเอนไซม์, วิตามิน, เกลือแร่ต่างๆ ล้วนแต่เป็นสารอาหารที่จำเป็นทั้งนั้น การดื่มน้ำผลไม้คั้นสดในทันที ยิ่งทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนเต็มที่มากที่สุด เพราะการดื่มน้ำผลไม้ควรดื่มหลังจากคั้นเสร็จใหม่ๆ ในทันที แต่ต้องไม่ใช่การดื่มหมดภายในรวดเดียว ควรใช้ระยะเวลาในการดื่มต่อแก้ว 5-15 นาที หากดื่มหลังจากนั้นจะได้รับสารอาหารน้อยลงกว่าการดื่มสดๆ ในทันทีมากพอสมควร